در فایل زیر به مقایسه شرایط تحصیل در استرالیا و کانادا پرداخته شده است:

 

مقایسه شرایط تحصیل در استرالیا با کانادا

 

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.