دانشگاه های برتر در سراسر دنیا

برای مشاهده رده بندی دانشگاه های معتبر تا سال ۲۰۲۲ بر روی لینک زیر کلیک کنید:

 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort

_order/asc/cols/stats

 

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.